*Adopteer mij – de Voorwaarden

-1- Huren voor 1 jaar

*1.1 De huur voor 1 jaar is 15 % van het aankoopbedrag.

*1.2 De Huurder is vanaf het moment van afgifte tot het moment dat het weer in bezit is van de Kunstenaar verantwoordelijk voor het schilderij. 

*1.3 De Huurder staat voor het aankoopbedrag garant als er op wat voor een manier dan ook schade aan het werk wordt toegebracht of als het kunstwerk gestolen wordt of op mysterieuze wijze verdwijnt vanaf het moment dat het kunstwerk in bezit is van de Huurder tot aan de teruggave aan de Kunstenaar.

*1.4 De Kunstenaar zal aan het einde van het eerste contractjaar contact opnemen en met de Huurder overleggen wat de vervolg wens is van deze adoptie.

*1.5 Als de Huurder besluit tot teruggave, worden er samen met de Kunstenaar logistieke ophaal/breng afspraken worden gemaakt.

*1.6 De Kunstenaar is blij dat het werk voor een jaar lang bij de Huurder een thuis heeft gehad.

*1.7 Gaat de Huurder na het jaar over tot kopen dan krijgt de huurder 8 % korting op het totaalbedrag minus de huur van het afgelopen jaar.

*1.8 Gaat de Huurder na het jaar over tot kopen op afbetaling binnen een jaar dan krijgt de Huurder 5 % korting op het totaalbedrag minus de huur van het afgelopen jaar.

*1.9 Gaat de Huurder over tot kopen op afbetaling langer dan een jaar dan geldt het gewone aankoopbedrag bedrag minus de huur van het afgelopen jaar.

*1.10 Gaat de Huurder binnen de eerste 6 maanden over tot kopen dan krijgt de Huurder 10 % korting op het totaal bedrag minus de huur van het afgelopen jaar.

*1.11 Bij teruggave binnen een jaar krijgt de Huurder niet het huurbedrag terug.

*1.12 Het kunstwerk is vanaf de datum van afgifte voor een jaar te huur voor het daarvoor gereserveerde bedrag zoals vermeldt in het contract.

-2- Direct kopen

*2.1 Bij een directe aankoop van het kunstwerk krijgt de Koper 15 % korting op het verkoopbedrag.

 

-3- Kopen op afbetaling

*3.1 Naar gelang de breedte van de portefeuille van de Koper is het mogelijk om een aangepast maandelijks bedrag af te spreken met de kunstenaar tot het Aankoopbedrag is bereikt.

*3.2 Als de Koper binnen een jaar het Aankoopbedrag afbetaald krijgt de Koper 10 % korting.

*3.3 Als de Koper langer dan een jaar het Aankoopbedrag afbetaald dan geldt het gehele Aankoopbedrag.

*3.4 De Koop op afbetaling begint in de maand dat het kunstwerk bij u thuis komt wonen.

*3.5 De Koper staat voor het aankoopbedrag garant als er op wat voor een manier dan ook schade aan het werk wordt toegebracht of als het kunstwerk gestolen wordt of op mysterieuze wijze verdwijnt vanaf het moment dat het kunstwerk in bezit is van de Koper.

*3.6 Mocht de Koper niet in staat blijken om aan de maandelijkse afbetaling te voldoen dan de Kunstenaar samen met de Koper een oplossing zoeken.

*3.7 Als de Koper om financiële redenen de maandelijkse afbetaling voortijdig wilt beëindigen, heeft dat de volgende consequenties:
                   – Het kunstwerk gaat terug naar de Kunstenaar
                   – Het al betaalde bedrag kan worden “bevroren” tot er weer ruimte is voor afbetaling.
                   – Of Het al betaalde bedrag kan als voucher worden ingezet bij aankoop van een goedkoper werk van de Kunstenaar
                   – De Koper krijgt het al betaalde bedrag niet terug.

 

 -4- Transport

*4.1 De Kunstenaar en Koper spreken af wanneer de huur ingaat en het kunstwerk naar de Koper/huurder wordt gebracht/gehaald.

*4.2 Voor het laten brengen van het kunstwerk wordt er € 0,25 per km retour per rit in rekening gebracht